Örebro län

Stress och överbeläggning i vården

1:18 min

Stress och oro för att göra fel när resurerna inte räcker till, det är den bild som växer fram när Arbetsmiljöverket sammanställt sin rapport där akutsjukhus runt om i landet inspekterats. Här i vårt län har alla de tre stora sjukhusen, USÖ, Lindesberg och Karlskoga fått besök liksom den psykiatriska vården.

Arbetsmiljöinspektör Maria Lundvall-Sundh säger att den allmäna bilden är att vårdpersonalen har en tuff arbetsbelastning och att stressen är det största arbetsmiljöproblemet.

Det var i höstas som Arbetsmiljöverket gjorde sin omfattande inspektionsrunda på sextio akutsjukhus runt om i landet.

Här i Örebro län fick alla tre sjukhusen, Universitetsjukhuset i Örebro och lasaretten i både Karlskoga och Lindesberg besök liksom den psykiatriska vården på USÖ och på Karlahuset.

Det är avdelningar som geriatri, kirurgi och medicin som fått påhälsning om vårdpersonalens arbetsmiljö. Bilden som växer fram är stressiga jobb där överbeläggningar av patienter mer är regel än undantag.

Personalen slitet hårt och oron för att göra fel färgar också patientsäkerheten skriver arbetsmiljövreket. Helger och kvällar är det ännu tuffare med färre personal men många gånger lika många att vårda.

Man ska inte riskera att bli sjuk av att vårda andra, är en slutsats i rapporten. Just bemanningen och pengar till mer personal är en fråga som måste diskuteras av ansvariga politiker, säger Maria Lundvall Sundh.