Örebro län

Trassel trots ungdomsvård

Mer än hälften av de ungdomar som vårdas på något av Statens ungdomshem har sömnproblem, och värst är problemet för flickorna.

De flesta av de 683 ungdomar som intervjuats har någon gång druckit alkohol, och 60 procent har dessutom använt marijuana eller hasch.

Hälften av flickorna har utsatts för fysisk misshandel och 58 procent för psykisk misshandel.

Bland annat har ungdomar som vårdas på Bergsmansgården utanför Fjugesta och Granhult utanför Lindesberg ingått i sammanställning som Statens institutionsstyrelse, SIS, gjort för år 2009.