Örebro

Elva avstängda från äldreomsorgen i år

2:19 min

Elva personer som jobbar inom äldrevården i Örebro har stängt av i år. Samtliga avstängningar beror på missförhållanden som uppmärksammats. Alla har efter utredning bedömts som olämpliga och får inte komma tillbaka till sina jobb.

– Varje fall är ett misslyckande. Det är klart att det påverkat våra brukare och det är av den anledningen som vi har gjort kraftfulla åtgärder, säger Elisabeth Liljekvist som är tillförordnad förvaltningschef för vård och omsorg på Örebro kommun.

Hur har brukarna påverkats av att de här funnits i omsorgen tidigare?

– Väldigt olika, men självklart är det folk som har farit illa av det här, fortsätter Elisabeth Liljekvist.

Vi har de senaste veckorna redan rapporterat om sammanlagt sex av de här avstängningarna, bland annat de tre som i höstas gjordes på samma demensboende - Lindhultsgården. Men när vi ber kommunen om en komplett sammanställning över avstängningar inom hela äldreomsorgen - alltså även inom hemtjänst och gruppboenden - så visar det sig att det är nästan dubbelt så många som har stängts av.

Orsakerna till de här avstängningarna är till exempel en misstänkt stöld, upprepat olämpligt bemötande och om att en gammal kvinna fick ligga på ett bortglömt bäcken i en timme. Men här finns också ett fysiskt övergrepp på en dement som blev våldsam när han skulle duschas.

En del av de här elva anställda har nu omplacerats till jobb utanför vården, en har sagts upp, några har själva sagt upp sig och en person har fått sex månadslöner för att sluta.

Om det är ovanligt många som kommunen varit missnöjda med just i år kan Elisabeth Liljekvist inte svara på, men kommunen har blivit tuffare i sitt agerande mot anställda som inte sköter sitt jobb

– När det gäller avslut av anställning så har det lite mer förskjutits åt att man har gått över till avslut av anställning i dag, jämfört med några år tillbaka. Vi har helt enkelt lärt oss mer om hur man kan hantera de här situationerna, säger Elisabeth Liljekvist.

Men trots att det alltså är elva personer som i år bedömts som olämpliga för att fortsätta jobba med att ta hand om Örebros gamla, så tycker Elisabeth Liljekvist att antalet inte tyder på några allmänna brister i äldreomsorgen.

– Av 2400 anställda så är det här otroligt få personer. Det är otroligt många möten med äldre som fungerar bra, säger Elisabeth Liljekvist.