Örebro län

Fler ska välja bussen

Vid årskiftet höjs åldern för att resa billigare med ungdomsbiljett på bussarna med Länstrafiken i hela Mälardalen.

Idag är den gränsen satt till den dag man fyller nitton år men gränsen höjs nu till ytterligare ett år, till 20 årsdagen.
Att få fler ungdomar att välja kollektivtrafik är skälet till förändringen.

Conny Strand, vd på Länstrafiken säger att man vill göra det enkelt för fler att ta bussen och på sikt fördubbla det kollektiva resandet.

Ändringen gäller från den 1 januari 2011 på bussar inom Länstrafiken Sörmland, Västmanlands Lokaltrafik och Länstrafiken Örebro.