Hällefors

Flest 100-åringar hittas här

Hällefors är en av de kommuner i landet som har flest hundraåringar i relation till ortens storlek. Listan toppas av Åsele i Västerbotten. I oktober då räkningen gjordes fanns 1.655 personer i Sverige som var äldre än hundra år. Siffrorna kommer från SCB, statistiska centralbyrån.