Karlskoga

Utmana kommunen om du kan bättre

Karlskoga kommun kan komma att införa en så kallad utmaningsrätt. Det innebär att en kommunal verksamhet kan utmanas av exempelvis ett företag som menar att de kan utföra verksamheten bättre än kommunen.

Det är efter en motion av moderaten Alf Rosberg som kommunstyrelsens ledning vill att frågan utreds och presenteras hösten 2011.

Utmaningsrätt finns inom några områden i Örebro.