Örebro

Få adopterade barn lär sig hemspråket

2:01 min

För två år sedan infördes rätten för adopterade barn att läsa sitt modersmål i skolan. Men det är inte många familjer som utnyttjar den rätten och inte ens skolorna känner till regeln.

De flesta barn som adopteras kommer från Kina och sedan två år undervisar Yuejin Guo några adopterade barn i Örebro.
--Jag har ungefär sex-sju stycken. Jag får börja med lite enklare fraser och det har fungerat väldigt bra, säger han.

Nyttigt att lära sig om kulturen

Yuejin Guo undervisar barn i mandarin, som används som riksspråk i Kina. Egentligen måste barn som vill ha modersmålsundervisning prata det aktivt hemma men för adopterade gäller inte det kravet.
– Man har alltid nytta av att lära sig ett främmande språk och oftast önskar föräldrarna att barnet lär sig språket och med det kulturen.

Tanken är att alla barn som har ett annat första språk än svenska ska få utvecka sitt modersmål och sin kulturella identitet. Lite drygt 20 barn adopteras till örebro län varje år. Men alla familjerna känner inte till att barnen kan få språkundervisning och kommunen och skolorna informerar dem inte heller, det är upp till familjerna att ta reda på information. Så de är få, högst 10 elever som är adopterade som har modersmålsundervisning i Örebro.

Svårt att få stöd hemma

Ett bekymmer för de adopterade barnen är att de sällan kan få stöd hemma med språkinlärningen. Så frågan är när barnen få användning av språket . Inez Schultz 7 år, är adopterad från Kina och läser mandarin.
– Kanske när vi åker till Kina när jag är tio år, då skulle jag kunna prata med dem i kassan om vad vi ska köpa och så. Jag skulle kunna prata med dem i kassan och själv säga att jag vill dricka "nju naj", det betyder mjölk, säger hon.

Yuejin Guo tror att modersmålsundervisningen kan vara till nytta för barnen i framtiden.
– Det kanske underlättar i framtiden när de ska åka till Kina för att hälsa på någon eller besöka landet.