Örebro län

Prishöjning på åkermark

Priset på åkermark stiger. I Örebro län steg priset med 19 procent under 2010. En hektar åkermark i Örebro län kostar drygt 100 000 kronor.