Degerfors

Hård kritik mot skolor

Skolorna i Degerfors kommun får mycket kritik från Skolinspektionen. Inte på någon skola i kommunen får alla elever tillräckliga förutsättningar för att nå kunskapsmålen tycker Skolinspektionen.

Skolinspektionen tycker också att rektorerna inte tar tillräckligt ansvar för att utvärdera skolans resultat regelbundet.

På flera skolor i Degerfors kommun har inte personalen själva tillräcklig utbildning för att klara att hålla i elevernas utbildningen och utgår inte från kursplanernas nationella mål i sin bedömning i alla ämnen, tycker Skolinspektionen.