Laxå

Låg lön för sommarjobb

De Laxåungdomar som får sommarjobb av kommunen tjänar bara 45 kronor i timmen i sommar. Det är för lite, tycker fackförbundet Kommunal.

Kommunal har gjort en sammanställning över hur mycket sommarjobbande ungdomar får betalt av olika kommuner i hela landet, en sammanställning som visar på stora olikheter i ersättningarna.

Kommunals rekommendation är att 16- och 17-åringar ska få minst 59 kronor i timmen. De flesta kommuner här i länet som ordnar sommarjobb betalar ungefär det.

Men Laxå sticker ut och betalar alltså bara 45 kronor i timmen. Mest här i länet betalar Örebro kommun och landstinget som båda betalar 60 kronor i timmen till sommarjobbande ungdomar.