Örebro län

Fler åker buss efter gratiskampanj

0:20 min

Länstrafiken har låtit 1 900 personer provåka gratis. Tre av tio tyckte att det var enklare än de trodde att åka kollektivt. Områdeschef Thony Lundberg är ganska nöjd med resultatet.

– Ja, både ja och nej. I vissa avseenden så var det mycket av det vi redan visste som vi fått reda på, men resultatet som helhet är väldigt positivt. Det ger en bild av att det är lätt att resa med kollektivtrafiken. Sedan har vi fortfarande brister som vi ska jobba med framöver, säger Thony Lundberg på Länstrafiken i Örebro län.

48 000 hushåll fick förfrågan
Länstrafiken skickade ut erbjudande till 48 000 hushåll om att gratisåka i två veckor i vintras, och medverka i en undersökning. Syftet var att de som inte brukar åka kollektivt skulle upptäcka att det fungerar. Över 9 000 personer svarade och 1 912 personer valdes ut att medverka i undersökningen.

Nu har resultatet sammanställts, och det visar sig att tre av tio tyckte att det var enklare att resa kollektivt än de trodde. Men var tionde provåkare tyckte att det var krångligare än de räknat med.

Kampanjen gav nya resenärer
Utvärderingen visar att 28 procent av provåkarna reser mer med länstrafiken i dag än före provperioden.

Ett syfte med kampanjen var att ta reda på varför man väljer bort bussen. Svaren blev bland annat att bussarna inte håller tiden, att det är dåliga förbindelser och att det tar för lång tid att komma fram.