Örebro

Kommunen ska utreda misstänkt fusk

1:24 min

Örebro kommun ska utreda det misstänkta fusket på Mikaelskolan inför ett nationellt prov i matematik. Det kräver nu Skolinspektionen. Eleverna har nu fått göra om provet.

Som vi berättat tidigare så misstänks en lärare som var där tillfälligt för inspelningen av tv-programmet Klass 9A, ha vetat om i förväg vilka frågor som skulle komma på det nationella provet. 

Det var en förälder, som arbetar som lärare på en annan skola i Örebro kommun, som uppmärksammade Skolinspektionen på att elevernas anteckningar från den förberedande matematiklektionen stämde mycket väl överens med de frågor som sedan kom på provet. 

Läraren förnekar fusk
Matematikläraren Stavros Louca tillbakavisar själv bestämt att han skulle haft tillgång till provet. Enligt honom vet en erfaren lärare vilka slags frågor som kommer på det nationella provet, och kan förbereda eleverna därefter.

Det är mycket ovanligt, kanske unikt, att en lärare misstänks ha brutit mot de stränga reglerna som omgärdar de nationella proven. Själva poängen med proven är ju att alla elever i hela landet ska testas på lika villkor. Det speciella med detta fall är också att tv-tittare kunnat följa eleverna i SVT-serien Klass 9A. Stavros Louca har varit en av de handplockade, erkänt skickliga, pedagoger som gått in och stöttat eleverna och deras ordinarie lärare under en period.

Tvingades göra om provet
Mikaelskolans rektor Elisabeth Brynje Starfelt beslutade att eleverna ska skriva ett nytt prov. Detta för att eleverna inte ska anklagas för att ha blivit särbehandlade.

– Stavros har jobbat så många år med nationella prov och han är en oerhört skicklig lärare, det har jag sett med egna ögon. Så jag tror fortfarande inte att han fuskat, säger hon.

Faller på sin egen orimlighet
Börje Ehrstrand, som är Loucas chef och rektor vid Rinkebyskolan, menar att anklagelserna faller på sin orimlighet.

– Provet ligger inlåst fram till en timme före provet, så påståendet att han skulle ha haft tillgång till provet i förväg är fullständigt orimligt, säger han.

Det är rektorn på varje berörd skola som ytterst ansvarar för att det nationella provet hanteras enligt reglerna.