Äldreboende anmäls till Socialstyrelsen

Ett äldreboende i södra länsdelen anmäls nu till Socialstyrelsen för en rad missförhållanden. Bland annat ska en boende ha glömts kvar ute i regnet.

Det ska också ha varit långa väntetider för hjälp med toalettbesök, och en äldre man som fick hjärtinfarkt fick ingen hjälp alls trots att han larmade.

Fler missförhållanden radas upp i anmälan. Bland annat ska de äldre ha tvingats byta platser i matsalen utan motivering och utan att de blivit tillfrågade, något som ledde till oro.

Ett äldre par som pussade varandra på kinden blev tillsagda att sluta hångla, och en kvinna som inte tål kaffe har fått det ändå för att "hon vill ha det".

En anhöriggrupp, som bildats på grund av missnöje med omvårdnaden, har nu tagit hjälp av en advokat, som gjort en anmälan till Socialstyrelsen.

Han kräver att en utredning omedelbart tillsätts och att konkreta åtgärder vidtas för att de äldres situation ska bli bättre.