Örebro län

Vi äter för lite frukt

Nio av tio invånare i Örebro län äter för lite frukt och grönt. Det visar en ny sammanställning som Statens folkhälsoinstitut har tagit fram.

Skillnaden mellan kvinnor och män är stor. Bland kvinnorna i Örebro län når 14 procent upp till rekommendationen, medan motsvarande siffra bland männen bara är 6 procent.