Örebro

Skog kan bli bostäder

Det finns skisser uppsatta i Vivalla om att bygga bostäder i Hjärstaskogen. Vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Örebro, Mattias Claesson, är oroad över att efterfrågan på bostäder kan leda till att allt fler skogar kan hotas.

– Vi använder generellt skogarna väldigt brutalt i Sverige. Det vore olyckligt om det är ett område som kan sparas, och istället exploatera de bostadsområden som redan finns på ett effektivare sett, säger Mattias Claesson.

Det framkommer i de skisser som Sveriges Radio har tagit del av, att det finns planer på att bygga bostäder i Hjärstaskogen. Ritningarna är från 2009 och skisserna upprör både Hjärstabor och Vivallabor.

Socialdemokraten Björn Sundin, ordförande i programnämnd samhällsbyggnad, tillbakavisar planerna.

– Skövling av skog tror jag ingen är intresserad av. Hjärstaskogen är väldigt vacker och den ska givetvis bevaras så att man kan uppleva skog på ett bra sätt. Däremot så vet jag att det har funnits diskussioner under den förra mandatperioden när jag inte var med och styrde att man skulle kunna bygga i det där området. Men jag har inte varit inblandad i de diskussionerna, säger Björn Sundin.

Mattias Claesson säger att man måste stå enade och snabbt agera mot politikerna för att få behålla Örebros grönområden.

- Den enskilda människan kan inte alltid lyckas komma till tals, men med föreningslivet har man en röst. Men när väl traktorerna och skogsavverkarna står på plats och ska fälla träden, då är det kanske för sent för Naturskyddsföreningen. Men det finns grupperingar som kommer träda in i de skedena om de inte anser att politikerna lyssnar på dem, säger Mattias Claesson.

Sammi Issa
sammi.issa@sr.se