Hallsberg

Orsakade skador för sex miljoner

En tågolycka på Hallsbergs rangerbangård som orsakade skador för sex miljoner berodde på bristande kunskaper hos en person. Det konstaterar Trafikverket som nu utrett olyckan i september i fjol.

Det var ett godtåg som började rulla okontrollerat och sedan spårade ur eftersom det inte parkerats rätt.

Trafikverket slår nu fast att det berodde på att den person som satt stoppskor på tåget inte hade tillräckliga kunskaper.