Minskad arbetslöshet i Örebro län

Arbetslösheten i Örebro län har minskat med runt 1500 personer hittills i år. Arbetslösheten har minskat i alla kommuner.

En av orsakerna är att många nya jobb anmäls till arbetsförmedlingen. I april anmäldes över 1800 lediga jobb.

Trots de positiva siffrorna var runt 12 000 länsbor arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram i april.