Lekeberg

Riskerar böter för skogsavverkning

En fastighetsägare i Lekebergs kommun misstänks för brott efter att ha avverkat skog utan tillstånd. En del av skogen var dessutom en nyckelbiotop där det kan finnas utrotningshotade arter.

Skogsstyrelsen upptäckte vid ett fältbesök att skogen var avverkad, och har nu gjort en anmälan till åklagarkammaren. Det vanligaste straffet vid såna här brott är företagsbot.