Örebro

Byggföretag kan dras inför rätta

Ett byggföretag i Örebro som inte rättat sig efter reglerna hotas nu att dras inför domstol. En byggarbetare tappade en byggskiva från nio meters håll, och skivan träffade en person på marken.

Nu har Arbetsmiljöverket lämnat in en begäran om åtalsprövning till Riksenheten för miljö- och arbetsmål.

Byggföretaget borde ha sett till att ingen kunde gå nedanför byggarbetsplatsen, och att det fanns skydd mot rasrisken, menar Arbetsmiljöverket.