Örebro läns småhuspriser går mot trenden

0:40 min

Priserna på småhus i landet har sjunkit på många håll den senaste tremånadersperioden. Men i Örebro län har utvecklingen gått i motsatt riktning.

Det är Statistiska centralbyråns senaste småhusbarometer som visar att priserna på småhus i vårt län har stigit med drygt två procent de senaste tre månaderna.

Prisutvecklingen är densamma i länet om man tittar ett år bakåt. Då har priserna på småhus också stigit med två procent.

Om man blickar ut i övriga landet är prisutvecklingen lite splittrad. I 10 län av 21 totalt har priserna sjunkit de senaste tre månaderna. Mest sjunker småpriserna i Västerbotten, en nedgång med sex procent.

Uppgången är som sagt störst i Örebro län; och även i Hallands län, som också ökar två procent.

Medelpriset på en villa i Örebro län ligger nu på drygt 1,3 miljoner kronor.