Få patienter med prostatacancer deltar i forskning

1:09 min

Fler än 250 män i Örebro län drabbas årligen av Sveriges vanligaste cancersjukdom, prostatacancer. En ny undersökning, gjord på uppdrag av Cancerfonden, visar samtidigt att mindre än 10 procent av Sveriges prostatacancerpatienter deltar i kliniska studier, alltså forskning där patienten själv deltar.

Men enligt Jacob Lagercrantz från Cancerfonden vill patienterna själva delta i kliniska studier.

– Det är ingenting som tyder på att det är svårt att rerytera folk till kliniska studier. Viljan är det inget fel på, det är nog så att det förekommer för lite klinisk forskning på klinikerna. Och det beror nog i första hand på att det inte finns resurser att göra det. Det kan delvis ligga på att sjukhusledningarna inte vill satsa på det här. Kortsiktigt vill man lägga resurserna på att erbjuda så många vårdtillfällen som möjligt. Det kan man förstå. Men på lång sikt riskerar vården att stagnera ifall man inte får in nya behandlingsmetoder och nya läkemedel i vården. Och det är det den kliniska forskningen ska göra, så säger Jacob Lagercrantz.

För att få fler patienter att delta i kliniska studier så måste sjukvården satsa högre menar Lagercrantz,

– Man skulle kunna tänka sig att börja sätta upp mål för hur många patienter som ska ingå i kliniska studier och satsa på att komma med i olika internationella studier till exempel. Om vi inte har en utbyggd klinisk forskning och nån form av infrastruktur för det i Sverige så blir det svårare för oss att vara med i stora internationella studier när man till exempel ska prova nya läkemedel eller nya behandlingsmetoder, säger Jacob Lagercrantz.