Örebro

Bar riskerar att bli av med alkoholtillståndet

Liquid bar i Örebro har slarvat med bokföringen så kraftigt att tillståndsutskottet ger baren en andra varning. Därmed riskerar baren att bli av med sitt tillstånd att servera alkohol.

Enligt tillståndsutskottets protokoll är bokföringen i så dålig ordning att det inte går att genomföra en kontroll av verksamheten. Baren har dessutom redovisat ett mycket stort svinn.

Om bokföringen i bolaget inte blir bättre hotar tillståndsutskottet med att dra in serveringstillståndet.