Örebro

Personröster stryks

1:40 min

Rickard Linde, omvalsgeneral på Länsstyrelsen i Örebrio län, anser att allt gått rätt till i omvalet i Örebro. Men i varje val är det några röster som ogiltighetsförklaras. Att lägga flera valsedlar i samma kuvert är det största misstaget folk gör.


- Det är ett omval och under de förutsättningarna så tycker jag att det har gått bra hela vägen. Jag har inte hört att det förekommit några fel i alla fall, så här långt och det hoppas vi fortsätter.

De röster som ni har fått ogiltighetsförklarat vad har ni sett för vanligt förekommande fel där?

- Av någon anledning har man lagt i två valsedlar för två olika partier och då vet vi verkligen inte vad väljaren vill och då förblir det en ogiltig röst. Det har förekommit i några fall.

Vad Linde har sett hittills har personkryssandet förekommit i samma utsträckning som vanligt vid val. Problemet nu är när det endast varit omval i en av fyra valkretsar i Örebro kommun gör att många personkryss ogiltighetsförklaras. Anledningen till det är att personerna som är så kallade affischnamn för partierna redan finns valda i andra valkretsar i Örebro och då stryks dom rösterna. Valmyndigheten och Länsstyrelsen i Örebro län rekommenderade partierna i Örebro att ta bort icke valbara namn på sina valsedlar men majoriteten av partierna valde att ha kvar dom.

- Jag kan ju tycka att man tar personröstningen lite ur spel på det här sättet. Det är svårt för väljarna att veta vilka kandidater som verkligen är valbara i omvalet till den nordöstra valkretsen. Men om partierna har andra åsikter, det kan ju ha med att göra hur man vill bygga upp kampanjerna och med vilka affischnamn så är det viktigt att beakta det med. Ur personröstningens synpunkt är det mindre bra att det finns namn som vi ändå kommer att bortse ifrån sen, säger Rickard Linde, omvalsgeneral på Länsstyrelsen i Örebro.