Skolor ska få bättre brandskydd

Kommunernas tillsyn över brandskyddet vid bland annat skolor ska bli bättre. Det är regeringen som gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att se vad som ytterligare behöver göras för att utveckla och stärka kommunernas tillsyn över brandskyddet för skolor och andra viktiga verksamheter.

P4 Örebro har under vårren rapporterat om bristande brandskydd vid flera av länets skolor.

– Antalet skolbränder i Sverige fortsätter att vara högt. MSB ska därför analysera och bedöma om kommunernas tillsynsbesök på skolor och i andra viktiga byggnader sker tillräckligt ofta, säger försvarsminister Sten Tolgfors.