Nora kommun

Köpte konsultjänster utan upphandling

Nora kommun har de senaste 16 månaderna köpt konsulttjänster för drygt två miljoner kronor utan avtal eller upphandling, vilket kritiseras av den nya politiska ledningen.

Enligt Nerikes Allehanda började kommunen köpa konsulttjänsterna i ett läge när kommunen befann sig i kris, därefter har tjänsterna som främst handlat om rekrytering och utbildning fortsatt.

Kommunchefen Jan Norlund tar på sig ansvaret och säger att Nora nu håller på att göra en upphandling tillsammans med en annan kommun.

Tom Rymoen som är Moderat och kommunstyrelsens ordförande säger till tidningen att det är svårt att förstå att man låtit det gå till på det här sättet.