Hallsberg

Hallsberg byggs i miniatyr

0:35 min

Det är Hallsbergs kommun som nu inlett ett arbete med att bygga en miniatyr av Hallsbergs rangerbana.

Thomas Doxryd, Kommunstyrelsen ordförande berättar att det här är ett sätt att uppmärksamma Hallsbergs historiska koppling till järnvägen. De hoppas att en interaktiv modelljärnväg kan locka nya besökare till kommunen.

Projektet kommer att finnas som en utställning i en 600 kvadratmeter stor lokal, i anslutning till Bergööska huset i centrala Hallsberg.

Dessutom vill kommunen engagera skolor i Hallsberg i projektet för att de på så vis ska få möjlighet att lära sig mer om lokalhistoria, teknik, matematik och logistik.

Första delen av modelljärnvägen planeras vara klar till nästa sommar.