Örebro

Är omval bästa sättet att värna demokratin?

0:41 min

Johan Åqvist är folkpartisten och örebroaren som med sin överklagan fick till ett omval i Örebro. Han tycker idag att det hade varit bättre om alla örebroare fått delta i söndagens omval.

Att hans egen anmälan är orsaken till att det bara blev omval i en av fyra valkretsar var han inte medveten om när han skrev sin anmälan.
– Det blir väldigt konstigt när man inte får rösta, och i nästa läge får rösta två gånger. Det ser jättekonstigt ut. Det är inte riktigt så vår demokrati ska fungera, menar Johan Åqvist.

Johan Åqvist är jättenöjd med att felen från höstens val rättats till. Samtidigt kan han inte värdera om felen då var värre än det faktum att flera i och med omvalet nu kunnat rösta två gånger, både i höstens val och i omvalet.

Johan Åqvist har i sin överklagan varit tydlig med att det är just den nordöstra valkretsen det begåtts fel. Därmed uteslöts örebros tre andra valkretsar, något han inte alls var medveten om när han skrev sin anmälan. 
– Det har inte jag varit medveten om. Det är inte rimligt att det ska ligga på anmälaren, det måste vara valprövningsnämnden och vallagen som styr, Var, När och Hur ett omval ska ske.

Statsvetaren Mats Lindberg kritiserade i förväg att omvalet bara gällde delar av kommunens invånare. Han menar att det finns flera lärdomar att dra av omvalet.
– Man bör tänka sig för flera gånger vad det är för demokrati man värnar om.
– Som jag ser det borde det mest väsentliga vara att det blir ett så representativt utslag som möjligt. Och det tycker jag inte det blev här. Det blev 20 röster fel, kanske 25 det beror på hur vi bedömer första valomgången. Men nu i omvalet är det en fjärdedel av valmanskåren som väljer att stanna hemma, vilket man kunde förutse, säger statsvetaren Mats Lindberg.