Askersund

Ingen dispens av strandskydd

Askersund kommuns beslut att bevilja strandskyddsdispens vid en fastighet i Åviken upphävs av länsstyrelsen.

Det var i höstas som byggnadsnämnden beslutade att ge strandskyddsdispens för parkering och brygga på fastigheten vid Åviken, som ligger vid norra Vättern vid riksväg 49.

Men länsstyrelsen säger alltså nej, bland annat därför att den planerade bryggan kan skada naturvärdena.