Vretstorp

Kritiserar Närke Ägg

Under en inspektion kom Arbetsmiljöverket fram till att Närke Ägg utanför Hallsberg behöver tydligare rutiner när det gäller riskbedömningar.

Arbetsmiljöverket menar också att det finns risk att arbetsuppgifterna blir monotona och ensidiga. Något som på sikt kan skapa förslitningar på kroppen.

Arbetsmiljöverket återkommer till Närke Ägg i oktober.