Ny studie om gasledning

1:27 min

En gasledning i östra mellansverige skulle vara det effektivaste sättet att bygga ut distributionen av fordonsgas. Det menar det regionala projektet Biogas Öst i en ny studie. Jonas Forsberg är projektledare.

– När det gäller utsläpp av koldioxid och hälsofarliga partiklar betraktas ledning i princip alltid som det bästa alternativet, så man får bort vägtransporterna helt. Och även ur energieffektivitetssynpunkt kan ledning betraktas som det bästa, alltså hur mycket energi man måste knuffa in för distributionen av gasen, berättar Jonas Forsberg.

Efterfrågan på biogas som fordonsbränsle i östra mellansverige växer kraftigt. Enligt Biogas öst går hanteringen av fordonsgas alltmer från ett lokalt till ett regionalt sammanhang.

Därför har Biogas öst nu gjort en studie på hur distributionen av fordonsgas kan bli bättre inom Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands, Örebro och Östergötlands län.

I en studien har de jämfört olika distributionstekniker i förhållande till kostnad, energieffektivitet å klimat- och miljöpåverkan. Resultatet visar att en gasledning i regionen är det klimat- och miljövänligaste alternativet, men än så länge inte det mest kostnadseffektiva.

– Det handlar om att få upp tillräckligt stora volymer av biogas för att göra en gasledning lönsam och vettig, och där är vi absolut inte idag, menar Jonas Forsberg.

När biogasproduktionen kommer vara så pass stor att gaslening också blir det mest kostnadseffektiva alternativet tror Jonas Forsberg ligger långt fram i tiden.

– Det är många år bort, säkert 10 år, tror Jonas Forsberg.

Fram till år 2012 kommer Biogas Öst att fortsätta utreda vad som är det bästa alternativet för distribution av biogas i regionen.