Örebro

Sjätte plats bland tätorterna

Marieberg och Mosjö är inte längre några tätorter. Istället är de en del av Örebro, iallafall enligt SCBs nya undersökning av antalet svenska tätorter.

Mellan 2005 och 2010 ökade befolkningen i tätorterna med 383.000 personer vilket innebär att nästan 9 av tio svenskar bor i en tätort.
Det handlar om 85 procent av befolkningen på 1.3 procent av landets yta.

En tätort är enligt SCB en plats med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare.

Ytterligare ett sextiotal tätorter har tillkommit under perioden. Samtidigt har 29 försvunnit för att de är för glest befolkade.

Men tolv orter, däribland Marieberg och Mosjö, har blivit så tättbefolkade att de istället slagits samman med större orter.

För Marieberg och Mosjö handlar det förstås om en sammanslagning med Örebro.

Störst har ökningen varit i Stockholms län, bara i Stockholms tätort ökade befolkningen med 120 000 under perioden, följt av Skåne och Västra Götalands län.

Göteborg gick från 510 491 till 549 839, en ökning med 39 348 personer eller 7,2 procent. Malmö tätort blev 22 395 personer och 8,0 procent större, från 258 020 till 280 415 personer.

Den fjärde största tätorten är Uppsala med 140 454 personer 2010, femma Västerås med 110 877, sexa Örebro med 107 038.

Sjunde störst är Linköping med 104 232. Helsingborg är åttonde största tätort, 97 122 personer, Jönköping nionde med 89 396 och Norrköping tia med 87 247 personer.