Örebro län

Dialog om brandsäkerhet igång

Efter vår rapportering i slutet av maj om brandsäkerheten på äldreboenden i länet har nu förvaltningschefen i vård och omsorg, Tommy Henningsson, haft ett avstämningsmöte med Nerikes Brandkår.

De diskuterade bland annat om hur lagtolkningen ser ut, hur de jobbar med översynen och dess analys.

Enligt Henningsson har de fått god respons från brandmyndigheten. Nästa möte blir i höst och då kommer det att bestämmas mer konkret vilka åtgärder som ska göras.