Örebro län

Läkemedelsrester läcker ut i dricksvattnet

1:41 min

De läkemedelsrester som P4 Örebro tidigare kunnat rapportera om, som spolas ut i Svartån, hade till stor del kunnat stoppas om man uppgraderat reningsverken.

Små mängder av läkemedelsrester har också uppmätts i vårt dricksvatten, men trots det väljer man alltså att inte genomföra någon uppgradering av reningsverken.

– Kunskapsläget när det gäller hur man ska rena vattnet från läkemedelsrester är ganska fattigt idag. Dessutom så är det här väldigt dyra tekniker, säger Terese Sundvall, processingenjör på Skebäcks reningsverk i Örebro.

För de boende i Örebro Län innebär inte utsläppen i Svartåns vatten några bekymmer när det kommer till kvaliteten på dricksvatten. Det beror på att vattnet för dricksvattenproduktion som kommer från Svartån pumpas in i vattenverken uppströms medan reningsverken ligger vid utloppet i Hjälmaren. Det innebär i och för sig att till exempel Västerås kan få in små mängder i sitt dricksvatten av dom medicinrester som örebroaren kissar ut i toaletten. Men Terese Sundvall anser inte att det innebär något problem.

– Det gör det inte i dagläget. Man har kunnat uppmäta halter av läkemedelsrester i dricksvattnet både i Örebro och i Västerås, men det rör sig om så låga mängder så man tror inte att det kan påverka människors hälsa. Men på sikt kan det säkert innebära problem om man inte tar tag i de här sakerna.

Skebäcks reningsverk är byggt för att rena vattnet från organiska material och fosfor och det är vad som prioriteras. Även kemkalier från industrier är något som Terese Sundvall ser som ett större problem och hon oroar sig inte direkt för läkemedelsrester i dricksvattnet.

– Det är ingenting jag tänker på till vardags. Men ser man det i ett större perspektiv och på längre sikt och tänker på det kemikaliesamhälle vi lever i, så finns det kanske anledning att tänka till och fråga sig vad där som vi egentligen håller på med, säger Terese Sundvall.