Örebro

Tillgång till riskapital

Almi företagspartner har öppnat en fond för företag i länet som söker riskkapital. Den nya fonden har ett riskkapital på 175 miljoner kronor som företag i länet kan söka för att utveckla sina affärsprojekt.

Det rör sig om projekt inom exemplevis it-området, miljöteknik och den nya satsningen på filmproduktion. Johan Crona som förvaltar Almis riskkapitalfond säger att man räknar med fem till tio investeringar under de närmaste åren i Närke. -Det här är också ett sätt att på sikt kan skapa fler jobb i regionen, säger Johan Crona.