Örebro län

Många länsbor kan tänka sig en biogasbil

Enligt en undersökning som energiföretaget Eon nyligen presenterade så kan två av tre invånare i Örebro län tänka sig att köpa en biogasbil.

Ännu fler, 71 procent, tycker att biogas är bilbränslet med minst miljöpåverkan.

Undersökningen visar också att kvinnor anser att en bils miljöpåverkan är viktigare än vad män tycker.

I undersökningen som gjorts av Skop har 1274 svenskar intervjuats.