Örebro

Truckstop utreds igen

0:53 min

Nu har Truckstop åter lyfts upp på högsta politiska nivå i Örebro, och inom några år så kommer uppställningsplatsen för långtradare stå klart, enligt den politiska ledningen i Örebro.

Den långdragna frågan om ett Truckstop vid södra infarten till Örebro har alltså tagit ny fart. Frågan utreds just nu av kommunens tjänstemän.

Det socialdemokratiska kommunalrådet Björn Sundin i Örebro, förklarar att frågan ligger högt uppe på dagordningen och att det är viktigt för Örebro att stärka sin logistiska position. Han tycker att det är viktigt både för miljöns skull och för trafikens skull om kommunen kan medverka till att ett Truckstop blir av så fort som möjligt.

Det har länge funnits tankar om att skapa en uppställningsplats för långtradare i utkanten av Örebro och att också få ut dieselförsäljningen från staden, men olika politiska majoriteter har tyckt olika i frågan och därför har Truckstop blivit en så kallad "långbänk".

Enligt Björn Sundin (S) finns det många aktörer som är intresserade av att få till stånd ett Truckstop i Örebro, så denna gång ska det bli av, försäkrar han.

Förra gången Truckstop var aktuellt fick kommunägda Örebroporten uppgiften att planera genomförandet, men när Socialdemokraterna tappade styret så blev det stiltje i Truckstop-frågan.