Ekologiskt jordbruk bra för miljön

1:20 min

Ur klimatsynpunkt behöver det inte vara någon större skillnad på ekologiskt jordbruk och konventionellt, det visar en studie som utförts av Institutet för livsmedel och bioteknik, SIK, på uppdrag av Lantbrukarnas riksförbund.

– Det har ju funnits farhågor om att ekologisk produktion är sämre ur klimatsynpunkt än konventionell, men det kan vi inte säga utifrån den studie vi har gjort. Där vi har svar så är det bättre eller lika, säger Magdalena Wallman som är agronom på SIK.

Tidigare har den ekologiska produktionen ofta beskyllts för att släppa ut mer växthusgaser eftersom man många gånger får bearbeta tillexempel ogräs manuellt med maskiner som kräver fossila bränslen, men den energiåtgången äts upp med råge av konstgödselanvändningen inom konventionellt jordbruk.

När det gäller enskilda produkter så visar studien att grovfoder som ges till nötkreatur har en lägre klimatpåverkan hos ekoodlarna medan växthusgasutläppen i samband med mjölkproduktion är ungefär lika.

Totalt sätt ger ekoodlingarna, enligt studien, mindre klimatpåverkan men de konventionella står för större skördar och i slutänden blir det därför små skillnader.

Men det finns stora osäkerheter i studien,något som forskarna också lyfter fram. bland annat ser produktionen på de olika gårdarna väldigt olika ut. Dessutom baseras en hel del av skördestatistiken, som talar om hur mycket varje lantbrukare producerar, på böndernas egna uppgifter och inte genom att man noggrant har vägt produkterna.

Ur ett större miljöperspektiv tar studien heller ingen hänsyn till näringsläckage från gödsel, som spär på övergödningen, eller hur de olika odlingsformerna påverkar djur och växtliv i landskapet.