Örebro län

Många anmälda till högskoleprovet

Den 29 oktober är det dags för högskoleprovet. På Örebro universitet har 1 300 anmält sig till provet vilket är något fler än förra året.

I landet som helhet har antalet deltagare minskat med knappt 3 000 jämfört med höstterminen förra året.

Nytt för i år är att provet har åtta delar istället för fem. Provet innehåller också fler uppgifter än det gamla, 160 mot tidigare 122, och är uppdelat i två lika stora block med verbala respektive kvantitativa uppgifter.