Örebro

Vill att Vivalla blir idrottscentrum

Den politiska oppositionen i Örebro, Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet vill att Vivalla ska bli en samlingspunkt för hela Örebros idrottsliv.

De vill att den nedbrunna gymnastiksalen i Vivalla, som ska byggas upp igen, istället ersätts med en fullskalig idrottsanläggning där det finns både inohusfotbollshall, ishall och en idrottshall.

I dag, tisdag, på kommunstyrelsens sammanträde ska de styrande politikerna ta beslut om återuppbyggnaden, men det menar oppositionen är att misshushålla med kommunens resurser.