Örebro län

Höstbudgeten presenterad

1:34 min

Åtta miljarder kronor i ett arbetsmarknadspaket och halverad restaurangmoms. Det är två av nyheterna i den nya budgeten som Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M), berättade om på Örebro universitet idag.

Fler arbetstillfällen och förbättringar för alla som pendlar, en satsning på väg och järnväg med fem miljarder extra och här ska de starkast trafikerade järnvägssträckorna prioriteras. Dessutom har regeringen planerat in ett arbetsmarknadspaket på över 8 miljarder kronor varav Arbetsförmedlingen förstärks med 1,2 miljarder nästa år.

Utbildning och fortbildning
I budgeten avsätter regeringen totalt 3,8 miljarder kronor de tre närmaste åren på olika former av fortbildning och karriärutveckling för lärare. Dels handlar det om vidareutbildning för lärare som saknar behörighet i något ämne men även nya karriärsteg för lärare med utbildning.

I Örebro satsar man på universitetet med sex nya platser på läkarutbildningen.

Höjda kostnader
Högkostnadsskyddet för vård och läkemedel kommer att höjas vid årsskiftet. Frikortet vid vårdbesök kommer att höjas från 900 kronor till 1 100. Och gränsen för läkemedel höjs till 2 200 kronor.