Örebro län

Symposium om teckenspråk

0:26 min

Under dagen idag hålls ett symposium om teckenspråk i riksdagen där bland andra drottning Silvia och integrationsminister Erik Ullenhag deltar. Initiativet kommer från Örebro kommun tillsammans med Örebro läns landsting för att lyfta teckenspråkets roll.

– Focus har legat på teknikstöd och tekniklösningar, säger Ronnie Wirslund som är kontaktperson för teckenspråksfrågor i Örebro kommun.