Örebro

Nätterapi gör fler friska

Behandling på Internet gör att fler patienter kan få effektiv hjälp mot sin depression, det konstaterar psykologen och forskaren Fredrik Holländare vid Örebro universitet. Han har studerat effekterna av Internetbaserad KBT (kognitiv beteendeterapi).

Resultaten presenteras i en doktorsavhandling på Hälsoakademin vid Örebro universitet.

Syftet med den Internetbaserade behandlingen är inte att ersätta traditionell terapi men i de landsting som infört Internetbehandling räknar man med att man kan behandla fyra gånger fler patienter än när man arbetar ansikte mot ansikte.