Frövi

Åker till Finland för att lära mer om svamp

1:26 min

För att öka kunskapen om svamp och olika matsvampar arrangerar Hushållningssällskapet en resa till Finland. I Finland har man lång tradition av att förädla och sälja svamp.

Syftet med resan är att öka kunskapen om vad man kan göra med svamp som plockas eller odlas, det säger Kikki Fors projektledare:

– Det här är för att ge inspiration till dem som vill ta hand om svamp och som plockar svamp i Sverige, säger Kikki Fors.

I början av oktober åker Kikki Fors miljökonsulent vid hushållningssällskapet till Finland som till skillnad mot Sverige är långt framme när det gäller att förädla och sälja svamp.

Med på resan är Tuula Marjeta från Fillmansboda utanför Frövi och hon är en av åtta deltagare som kommer att besöka företag som hanterar de idag 20 svampar som det finska livsmedelssäkerhetsverket Evira godkänt som matsvampar.

En svamp som man plockar mycket av i Finland är riska som bland annat skägg- och skogsriska och det är svampar som de flesta i Sverige går förbi, säger Tuula Marjeta:

– O ja, jag kan gå efter svenskarna och plocka mina svampar men det är okunskap de vet inte säger Tuula Marjeta som plockat riskor sedan hon varit liten.

Varje år blir det några kilo av just skogs- och skäggriska som Tuula plockar, kokar och lägger in:

– De har jag saltat och nu ska de klara hela vintern i kylskåpet.

Vad har du lagt dem i?

– Det är bara grovsalt och kokta riskor och sedan gör jag en svampsallad som man äter mycket av i Finland.

Ett av flera syften med studieresan till Finland är den ska inspirera intresserade till mer än att bara plocka för eget husbehov och det är något som Tuula Marjeta själv har funderat på:

– Att plocka mer och nu när jag lär mig att torka så kanske jag säljer lite av mina torkade och saltade svampar. Lite sådana tankar har jag men det vet jag inte än, säger Tuula Marjeta.

En del av deltagarna som åker med till Finland driver i dag gårdsbutiker. Att ta hand om och förädla den svamp man plockar gör att utbudet i gårdsbutikerna kan breddas, säger Kikki Fors som själv är utbildad svampkonsulent. Studieresan till Finland finansera med medel från EU och är ett samarbete mellan flera län i regionen.