Askersund

Lastbil voltade

En lastbil körde av vägen på Riksväg 50 vid Brattebobacken nu på morgonen. Lastbilen har kommit för långt ut på vägkanten och voltat två varv nedför en cirka tre meter hög kant. Lastbilen som var lastad med cementrör landade på hjulen och chauffören kunde själv ta sig ur bilen.