Örebro län

Smör på hyllorna

Om tre till fyra veckor räknar man med att bristen på svenskt smör ska vara löst. Tillgången på svensk råvara till smörtillverkning säkras nu genom att man prioriterar om i produktionen samt att man tar in mjölkfett från andra länder.