Karlskoga

Ny brandstation planeras

Tjänstemännen i Karlskoga har tagit fram ett förslag om en ny brandstation i kommunen. En ny brandstation skulle kosta 67 miljoner kronor.

Den nuvarande brandstationen är 70 år gammal, har många brister och är i ett dåligt skick att en renovering inte rekommenderas.

Tanken är att Karlskoga kommun ska stå för den största delen av finansieringen, och i oktober väntas kommunfullmäktige ta ställning till förslaget om en ny brandstation.

Den nya brandstationen ska, enligt förslaget, byggas på Boforsuddens sydvästra del.