Örebro län

Psykvården får kritik efter självmord

Psykvården i Örebro län måste rätta till en rad brister efter att Socialstyrelsen utrett vården av en patient som begick självmord.

Socialstyrelsen är bland annat kritisk mot att den läkare som behandlade patienten med elterapi inte hade tillgång till patientens journal.

Myndigheten anser också att det är oklart på vilka bedömningar vården grundades.