Örebro

"De ville inte ens lyssna"

1:47 min

Under 2009 lade universitetsledningen ned fysikutbildningarna då man menade att det var alldeles för få studenter, men fysikprofessorn Andreas Oberstedt håller inte med.

– Jag anser att ledningen redan hade bestämt sig att lägga ner fysiken, för de ville inte ens lyssna på våra förslag för hur vi skulle attrahera fler studenter, säger Andreas Oberstedt.

Efter att en extern utredare fick utvärdera hela NT-området bestämde ledningen på Örebro Universitet trots oenighet med facket att lägga ner fysikutbildningarna 2009. Facket menade att verksamhetsanalysen inte var korrekt utförd men det var helt enkelt alldeles för få sökande menade ledningen då som nu.

– Huvudämnet fysik hade haft problem under en längre tid med att locka studenter. Det betyder att ekonomin blir ansträngd, vilket i sin tur leder till att kvaliteten inte kan säkras. Så det är anledningen till att vi lade ner fysikutbildningarna säger, Gunilla Lindström, prorektor på Örebro universitet.

Professorn i fysik på Örebro universitet Andreas Oberstedt tror däremot att det snarare hade med interna ekonomiska intressen att göra, och att man ville begränsa antalet studenter på vissa ämnen i det fallet fysiken för att kanske bredda plats för läkarutbildningen som universitetet skulle få i samma veva, för han menar att intäkterna för de studenter som fick kurser i fysik var tillräckliga för att upprätthålla ett fysik program.

– Och att det inte blev så, hade med att man helt enkelt inte ville att vi skulle fortsätta. De populärvetenskapliga kurserna fick vi inte längre ge, och kostnaden för basårsundervisningen lades på fysiken, men intäkterna för den såg vi inte röken av, säger Andreas Oberstedt.

Men prorektorn på Örebro universitet Gunilla Lindström står fast vid att nedläggningen bara hade med antalet studenter att göra, och absolut inte på grund av läkarutbildningen.