Granskning förskolan

Skillnader i förskolelärares utbildning

1:33 min

Den personal som länets förskolebarn möter, har olika mycket utbildning i olika kommuner. En jämförelse som P4 Örebro har gjort mellan länets kommuner visar att Noras förskolor utmärker sig. Där är nio av tio anställda förskolärare.

Skolverket tycker att landets kommuner ska sträva efter att anställa högskoleutbildade förskolärare. Men länets andra kommuner har inte satsat lika mycket på det som Nora har gjort, och har betydligt lägre andel förskolärare. Allra lägst är det i Kumla och Ljusnarsberg där förskolärarna bara är halva personalstyrkan.

Den politiker i Nora som efter valet ansvarar för förskolorna - kristdemokraten Anna Magnusson - tycker att Nora nu har för stor andel förskolärare. Hon vill att kommunen nu ska sträva efter att anställa fler barnskötare istället. Det politiska målet är att ha två tredjedelar förskolärare, och det tycker hon är mer lagom.

– Barnskötarna står för omsorgen, förskolärarna står för pedagogiken. Vi får inte tappa omsorgen, säger Anna Magnusson.

Elin Ekberg som har en femåring på en av förskolorna i Nora tror att personalens utbildningen påverkar verksamheten på förskolorna.

– Det är klart att det är viktigt, så att man vet att de vet vad de gör, säger Elin Ekberg

Hon är väldigt nöjd med den förskola som hennes femåring går på, och hennes väninna Anna-Karin Norén som har barn på samma förskola nickar och håller med. För dem har det ingen betydelse vilken utbildning personalen har, bara de är utbildade:

– Med den kunskap jag har om barnskötare och förskolärare säger inte jag att det ena är bättre än det andra. Bara de är bra med barnen!