Lindesberg

Arbetsmiljöverket kräver bättring

Efter att ha genomfört en inspektion på Lindesbergs vårdcentral ställer nu Arbetsmiljöverket krav på förbättringar av arbetsmiljön. Lokalernas utformning har påverkat arbetsmiljön negativt under flera år och många ur personalen upplever stress med anledning av detta.

Före den 30e december skall vårdecentralen ha svarat Arbetsmiljöverket om vilka åtgärder man tänker vidta.